Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Projekt: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov: ENIKAM d.o.o. – Tržna raziskava trga Avstrije

Št. pogodbe: PVAV3-19/00106

Podjetje ENIKAM, razvojne in raziskovalne storitve, d.o.o. je v okviru Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov pridobilo sofinanciranje projekta izvedbe tržne raziskave tujega trga za Avstrijo. S pomočjo izbranega zunanjega izvajalca bo izvedena tržna raziskava avstrijskega trga za linijo kozmetike z aktivnim kisikom OXILVER. Rezultat operacije bo izdelana tržna raziskava za kozmetične izdelke na avstijskem trgu. Na podlagi tega se bomo lažje odločili ali je širitev oz. diverzifikacije našega poslovanja na omenjenem trgu smiselna in na kak način k temu pristopiti.

Finančna podpora:

Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvajalec javnega poziva je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

Share This